Eparhia Slavei

25/07/2019 | #Eparhia, #Slavei

A fost fondată de mitropolitul Ambrosie. În primele zile ale lunii august din anul 1847, în mitropolia din Fântâna Albă soseşte deputaţia din partea Mănăstirii din Slava şi din partea comunităţilor de pe malul fluviului Dunărea ( Dobrogea era sub ocupaţia otomană ), cu trei candidaţi pentru consacrarea lor trepelor ierarhale. În rândul lor era şi Arkadii Dorofeev, monah la aceea vreme, care mai târziu va fi întemniţat în fortăreaţa Suzdal ( Rusia ), în care s-a chinuit 27 de ani. Inok Arkadi este hirotonisit diacon, apoi ieromonah iar la data de 24 august, ieromonahul Arkadi a fost uns episcop – anul 1847. A primit eparhia Slavei şi tot el se ocupa de parohiile de pe malul Dunării. A fost uns episcop de către mitropolitul Kiril cu aprobarea mitropolitului Ambrosie. Toată activitatea lui Arkadie a fost sub suferinţă: autorităţile turceşti îl arestează şi-l bagă în temniţă, unde îl vor ţine atât cât va fi anchetat, lămurindu-se nevinovăţia acestuia. În 1848, episcopul Arkadie va fi ridicat în rangul de arhiepiscop. Dar, în 1854 va fi arestat de armata rusă şi închis cum am prezentat mai sus în fortăreaţa Suzdal.

Acest sfârşit va fi prevăzut de episcopul Arkadie I, care în ianuarie 1854 împreună cu episcopul Olimpie au hirotonisit pe cel de-al doilea episcop al Slavei, pe Arkadie II care avea controlul asupra tuturor credincioşilor stabiliţi în centrul Turciei. Episcop Arkadii II, în lume Andrei Radionovici Sapoşnikov, s-a remarcat prin cunoştinţele sale având un talent semnicativ în scrierile sale. El va fi numit ,, erarh al nekrasovilor ’’. După terminarea războiului episcopul Arkadie II a venit în Dobrogea primind să păstorească eparhia Slava, pe care o va conduce până la moartea sa, adică până la anul 1868-11 noiembrie, care v-a surveni în mănăstirea Uspenia unde este şi îngropat.

În 1869, mitropolitul Kiril a hirotonisit pe Irinarh, episcop de Slava în data de 26 august, iar în 1871, la 29 iulie îl va ridica la rangul de arhiepiscop. Moare la 5 aprilie 1905 şi este înmormântat în cimitirul mănăstiri. Acesta a fost cel de-al treilea episcop al Slavei.

Al patrulea episcop va fi uns preotul Leontie de către episcopul Macarie al Tulcei şi locţiitor al mitropoliei, împreună cu episcopul Arsenie de Ural la 26 februarie 1906. A murit la 2 februarie 1921 şi este înmormântat în cadrul cimitirului din mănăstire.

După moartea episcopului Leontie scaunului episcopal din slava rămâne ( văduv ) până în 1927. În toată această perioadă, de eparhia Slavei se ocupa episcopul Nikodim de Tulcea.

În 1927, luna iunie în fruntea episcopiei din Slava, a venit Episcopul Savatie.

Episcopia din Slava va fi recunoscută oficial de guvernul Turc în anul 1851. Reşedinţa acestei episcopii este la Mănăstirea Uspenia din Slava, judeţul Tulcea.

Episcopului Savatie i-a fost încredinţată şi episcopia Tulcei, pe care o va conduce până-n anul 1940, când va fi hirotonisit episcopul Inokentie pentru această catedră. Episcopul Savatie a fost hirotonisit de episcopul Pafnutie. Moare la 3 iunie 1952, schimnic fiind şi este înmormântat în mănăstirescul cimitir.

Cel de-al şaselea episcop va fi ales Vladimir, hirotonisit fiind de mitropolitul Tihon, la 15 august 1951. Moare în 1956 în cadrul mănăstirii unde este şi îngropat.

Al şaptelea episcop al Slavei va deveni Ioasaf, hirotonisit de mitropolitul Tihon la 23 martie 1958. Iar la data de 15 decembrie 1968 este ridicat la rangul de mitropolit. Moare la Brăila unde este şi înmormântat.

Lui Ioasaf, îi urmează cel de-al optulea episcop al Slavei – Ambrosie, hirotonisit de mitropolitul Tihon la data de 15 august 1960. Moare la 7 ianuarie 1981 în mănăstirea Uspenia unde este şi înmormântat.

Al nouălea episcop va deveni Leonid, hirotonisit fiind de mitropolitul Ioasaf la 12 octombrie 1981. Moare la 30 ianuarie 2002 în cadrul Mănăstirii Uspenia unde este şi înmormântat.

Al zecelea episcop este Flavian, hirotonisit de către mitropolitul Leontie la 05 iunie 2000 împreună cu arhiepiscopul de Canada-America şi Australia – Sofronie şi ridicat la sanul de arhiepiscop de mitropolitul Leontie şi episcopul Afanasie la data de 24 iunie 2000. Sub păstorirea acestui ierarh, Mănăstirea Uspenia intră într-o perioadă de totală reconstrucţie.

În Eparhia Slava intră următoarele parohii: Jurilovca, Carcaliu, Slava Rusă, Slava Cercheză, Ghindăreşti, Constanţa, Năvodari, 2 Mai, Tatariţa ( Bulgaria ), Cernavoda, plus cele două mănăstiri din Slava Rusă: Uspenia şi Vovidenia.

Bibliografie:

1. F.E . Melnicov – краткаz историz
2. Memoriile înaintate Onov. Minister la 26.11.1938 şi 08.02.1939. de mitr. Pafnutie
3. S.G. Vurgaft, I.A. Uşakov – Старобрzдчество – 1996.