ÎNDRUMĂRI BISERICEȘTI PENTRU STAREA DE ALERTĂ CĂTRE UNITĂȚILE DE CULT ALE BISERICII ORTODOXE DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA

23/05/2020 |

Î N D R U M Ă R I

BISERICEȘTI PENTRU STAREA DE ALERTĂ CĂTRE UNITĂȚILE DE CULT ALE BISERICII ORTODOXE DE RIT VECHI DIN ROMÂNIA

 

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,

Iubiţi credincioşi, !

 

H R I S T O S A Î N V I A T !

 

Având în vedere prevederile Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență cu nr. 24/14 mai 2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, cu nr. 25 din 18 mai 2020, privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, adresa Secretariatului de Stat pentru Culte cu Nr.C-1071/15.05.2020, și Hotărârea Guvernului României cu nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României partea I cu nr. 410 din 18 mai 2020, vă transmitem următoarele îndrumări privind accesul credincioșilor ortodocși de rit vechi în lăcașurile de cult, în cimitir, și participarea acestora la sfintele slujbe:

 

 

1. Slujbele ciclului liturgic (Vecernia, Denia/Utrenia și Sfânta Liturghie) vor fi săvârșite în aer liber, cu participarea credincioșilor și respectarea următoarelor condiții ce țin de sănătatea publică :

 

  • Respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri între persoane;

  • Fiecare biserică va pune la dispoziția credincioșilor produse dezinfectante (alcool sanitar, gel dezinfectant, etc.) pentru igienizarea mâinilor;

  • Angajații bisericilor vor asigura respectarea distanței sociale, recomandate de autorități, între enoriașii prezenți la sfintele slujbe;

  • Interiorul bisericilor, mobilierul bisericesc, căile de acces și spațiile adiacente vor fi cu regularitate dezinfectate;

  • Se reiterează îndemnul, către slujitorii Bisericii, de a adăuga, și pe mai departe, la slujbe cereri speciale, ce se rostesc în vreme de orice nevoie și primejdie omenească sau în caz de Boli molipsitoare.

 

2. Se recomandă vârstnicilor, persoanelor cu probleme majore de sănătate și persoanelor din grupele cu risc sporit să rămână acasăîn timpul săvârșirii slujbelor publice.

 

3. Persoanele posibil purtătoare a virusului COVID – 19, persoanele care prezintă simptome de infecție, persoanele aflate în carantină, precum și cei care au intrat în contact sau bănuiesc ca ar fi intrat în contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică şi nici nu pot participa la vreo slujbă, acestea fiind rugate stăruitor sărămână acasă, pentru a nu răspândi boala. Spovedirea şi Împărtășirea acestor persoane se va face la domiciliu sau la spital, cu respectarea tuturor reglementărilor sanitare aplicabile.

 

4. De asemenea, nu se permite accesul în lăcașul de cult a persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).

 

5. Folosirea măștilor de protecție este obligatorie pentru toți participanții la slujbe, cu excepția slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.

 

6. Spovedania credincioșilor și citirea unor rugăciuni pentru aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se spovedește vor utiliza mască de protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse ale majorității bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul. Dezlegarea oferită de preotul duhovnic se pronunță de la distanță, fără atingerea penitentului.

 

7. Sfânta Taină a Botezului şi Sfânta Taină a Cununiei se vor săvârși în lăcașul de cult cu un număr de maximum 16 participanți (slujitorii bisericești, primitorii Tainei, părinții acestora și nașii). Acest număr se va respecta în funcție de capacitatea lăcașului de cult, care va putea permite o distanță de 2 m între persoane.

 

8. Slujba de înmormântare va fi săvârșită în biserică (număr de maximum 16 persoane) sau în aer liber, respectându-se toate normele sanitare, distanța de 2 m și alte prevederi legale în vigoare.

 

9.Credincioșii bolnavi, aflați la domiciliu sau în spitale, pot primi Împărtășania, cu respectarea strictă a regulilor sanitare și potrivit îndrumărilor speciale pentru aceste cazuri.

 

10. La intrarea și ieșirea din lăcașul de cult să nu fie necesară atingerea/prinderea mânerului ușii. Acolo unde este posibil, ușa de intrare trebuie să fie diferită de cea de ieșire, pentru a se evita intersectarea credincioșilor.

 

11. La intervale de patru ore, potrivit dispozițiilor autorităților, lăcașul de cult urmează a fi bine aerisit.

 

 

12. La intrarea în biserică, vor fi amplasatesoluții de dezinfectare, iar fiecare credincios, care intră în biserică, își va dezinfecta mâinile.

 

13. În perioada de pandemie, se va evita atingerea sau sărutarea sfintelor icoane și a sfintelor moaște, precum și a mâinii slujitorilor Sfântului Altar. Evlavia pentru sfintele icoane și pentru sfintele moaște se va putea totuși arăta prin metanii .

 

14. Până la normalizarea situației, nu se vor organiza agape în biserică sau în spațiile anexe ale acesteia.

 

15. La pangarul bisericiiva sta o singură persoană, care va purta mască de protecție şi mănuși. Se va evita contactul direct al acestei persoane cu credincioșii din biserică. Ca măsură de siguranță (acolo unde locul destinat pangarului nu este un spațiu închis), se recomandă montarea unui panou protector din plexiglas cu o deschizătură la partea inferioară, și se va evita aglomerarea de persoane la rând, prin păstrarea distanței.

 

16. Numărul slujitorilor Sfântului Altar trebuie să fie relativ mic, în funcție de mărimea bisericii, pentru a se putea păstra o anumită distanță de 2 m între ei.

 

17. Cântarea liturgică se realizează de către un număr restrâns de cântăreți în funcție de capacitatea lăcașului de cult, pentru a se putea păstra distanța minimă de 2 m intre ei.

 

18. Obiectele liturgice folosite la slujbe se vor curăți înainte și după terminarea slujbelor, iar stranele și pardoseala vor fi de asemenea curățite.

 

19. Pentru Biserica Ortodoxă de Rit Vechi, nu există obiecte sacre (sfințite) de unică folosință, ci de folosință perpetuă (Potir, disc, steluță şi linguriță), obiecte care se curăță înainte de folosire şi după folosirea acestora. În practica Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, folosirea linguriței comune, la împărtășirea euharistică, nu a fost în trecut şi nici în ultimele două luni de pandemie sursă de contaminare pentru vreun credincios ortodox de rit vechi.

 

20. Prin urmare, Biserica Ortodoxă de Rit Vechi, potrivit tradiției sale liturgice multiseculare, nu poate accepta, nici în vreme de pandemie, utilizarea potirului şi linguriței de unică folosință pentru împărtășirea comună a credincioșilor în timpul Sfintei Liturghii.Biserica Ortodoxă de Rit Vechi lasă la libera alegere a clerului și a credincioșilor Împărtășirea și Mărturisirea Tainică a Trupului și Sângelui lui Hristos. Dacă credinciosul dorește să aibă parte de Sfintele Taine, iar Preotul consideră că acea persoana este vrednică să primească Taina, Biserica nu se poate opune acestei mari Taine a comuniuni cu Însuși Hristos, iar bolile se vindecă cu ajutorul Sfintei Împărtășanii și a credinței creștinilor. Așadar, credinciosul cu credință să se apropie de Taina Tainelor, iar Preotul fără ezitare să împărtășească conform tradiției de secole pe vrednicii credincioși.

 

21. În cimitire, credincioșii trebuie să respecte regulile de distanță de 2 m între persoane, cu excepția membrilor unei familii sau cei care trăiesc împreună în aceeași locuință.

 

22. Activitatea social-filantropică sau caritabilă a parohiilor şi mănăstirilor se va adapta la noile nevoi sociale și medicale, respectiv sprijinirea persoanelor care nu se pot deplasa în vederea aprovizionării cu alimente sau medicamente, dar cu respectarea tuturor măsurilor de igienă şi protecție stabilite de autorități.

 

Tot pe această cale, dorim să vă reamintim de prevederea potrivit căreia, atât clerul cât si mirenii sunt chemați să respecte măsurile dispuse de autoritățile publice, să coopereze cu acestea, asigurându-se în acest fel libertatea religioas a credincioșilor de a participa la viața liturgică a Bisericii, şi de a primi asistență religioasă.

 

Ne reafirmăm îndemnul către slujitorii altarelor și poporul credincios, de a manifesta înțelegere, răbdare, solidaritate și sprijin pentru aproapele în această perioadă de încercare, care ne stă înainte și totodată să intensificăm rugăciunile noastre către Preamilostivul Domnul nostru Isus Hristos, Vindecătorul sufletelor și trupurilor noastre, ca să ne dăruiască întărire și ajutor spre a trece cu bine peste această perioadă.

 

Aceste măsuri excepționale au ca scop să protejeze propria noastră sănătate şi sănătatea celor din jurul nostru. Viața și sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu și noi avem datoria de a le apăra și cultiva cu responsabilitate permanentă.

 

Să ne rugăm lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi tuturor sfinților ca starea aceasta de grea încercare cauzată de pandemia actuală să înceteze cât mai curând!

 

Cu arhierească binecuvantareîntru Hristos Domnul, Cel Înviat din morți,

 

Din Mila lui Dumnezeu,

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi

I.P.S. LEONTI

 

 

Arhiepiscop al Fântânii Albe şi al Bucureștilor şi

M I T R O P O L I T

al tuturor creștinilor ortodocși de rit vechi de pretutindeni