Mesaj Pascal al Primului

05/05/2024 |

Mesaj Pascal al Primului Ierarh al
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi, Ierarhia de Fântâna Albă
Înaltpreasfințitul Mitropolit Leontie
către Arhipăstori, Păstori, Diaconi, Monahi, copii și către toți Credincioșii Sfintei Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi alui Hristos, Ierarhia de Fântâna Albă


Iubiți în Domnul Înviat,
Preasfințiți arhipăstori, devotați slujitori ai sfântului altar, venerabili părinți, călugări, călugărițe, dragi frați, surori și copii, turma numită după Hristos și iubită a Ierarhiei de Fântâna Albă.

La venirea Sfintei Zile a Sărbătorii Paștelui Hristic, vă salut cu un sărut frățesc în Hristos și împreună cu voi strig cuvintele de bucurie, care luminează sufletul și inima:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Nu există cuvinte de salut, nu există felicitări mai solemne care să răsune atât de plăcut și cu atâta bucurie în sufletul creștin ca salutul pascal – Hristos a Înviat! Ce suflet creștin nu ar răspunde cu bucurie la această cea mai veselă dintre toate veștile pe care le-a auzit vreodată urechea omului? Aceste cuvinte, care încorporează întreaga esență a bunei vestiri creștine, umplu inimile noastre cu mare bucurie, prezisă de Însuși Domnul: „și inima voastră se va bucura, și nimeni nu vă va lua bucuria voastră” (Ioan 16:22).

Bucuria Luminoasei Învieri ar trebui să atingă pe toți și de aceea în această zi Sfânta Biserică ne cheamă pe fiecare să ne bucurăm de ospățul spiritual, care este hrana sufletească, să ne bucurăm de sărbătoarea spirituală, pentru a sărbători duhovnicește Zilele Luminoase Pascale și a ne bucura în Hristos Înviat, Mântuitorul.

Bucuria noastră actuală depășește orice altă bucurie, pentru că astăzi noi „sărbătorim uciderea morții, distrugerea iadului, și începutul unei alte vieți veșnice” (Troparul cântecului al 7-lea al canonului Paștilor). Învierea lui Hristos este - triumful vieții asupra morții, al iubirii asupra urii, al luminii asupra întunericului și al adevărului asupra tatălui minciunii, diavolul. În fața noastră sunt din nou deschise porțile Paradisului și deja nimic nu ne poate despărți de iubirea lui Dumnezeu.

După cuvintele apostolului Pavel: „Hristos Isus a murit, dar a și înviat. El este la dreapta lui Dumnezeu, El mijlocește pentru noi” (Romani 8:34), El ne-a acordat iertarea totală, ne-a justificat în fața Tatălui Său Ceresc, ne-a dat începutul unei alte Vieți Veșnice. Primind darurile harului lui Dumnezeu, trebuie să fim profund pătrunși de iertarea reciprocă, de dragostea sinceră față de aproapele nostru. Ce fel de sărbătoare a triumfului poate exista acolo unde nu este triumful iubirii, triumful iertării creștine? Triumful complet este atins doar atunci când cel care a primit iertare, la rândul său, iartă altuia. Sfânta Biserică ne cheamă în această mare Sărbătoare să ne îmbrățișăm unii pe alții cu salutul pascal frățesc, să iertăm pentru Înviere pe toți cei care ne urăsc, și să pecetluim dragostea creștină cu un sărut sfânt fierbinte.

Dragi frați și surori în Hristos Înviat!

Vă rog părintește: acordați atenție evenimentelor care se întâmplă acum în aceste vremuri, așa cum ne mărturisește sfânta Evanghelie că: „Evanghelia Regatului va fi propovăduită în întreaga lume ca mărturie tuturor națiunilor și atunci va veni sfârșitul” (Matei 24:14). Dar sfârșitul va veni atunci când între oameni va exista o legătură constantă și iată, în aceste timpuri în întreaga lume oamenii sunt virtual conectați prin tehnologia internetului și fiecare om aude Evanghelia chiar în limba sa maternă și de aceea trebuie să credem Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris în Sfânta Evanghelie. Așadar, trăim vremuri complicate, care au ajuns la acest stadiu, că din ce în ce mai mulți oameni au devenit iubitori de arginți, nu iubitori de Dumnezeu, preferând dragostea pentru patimi în locul dragostei Divine și în loc de rugăciune - vorbărie și imoralitate în gânduri. Vedem cu amărăciune în suflet că în prezent lumea este scufundată în întunericul conflictelor militare, așa cum Însuși Domnul Nostru Isus Hristos spune că: „înainte de sfârșitul lumii, o națiune se va ridica împotriva unei națiuni și regat împotriva regatului și în diferite locuri va fi foamete și cutremure” (Matei 24:6-8), și iată, vedeți că cuvintele lui Isus se împlinesc în vremurile noastre.
Fii fideli, dragii mei în Hristos Înviat, păstrați fidelitatea Bisericii Sale Sfinte, ca niște pupile ale ochilor protejați curăția credinței noastre sfinte Vechi-Ortodoxe, astfel încât „porțile iadului” și „tulburările eretice” să nu o învingă. Aduceți zilnic lui Dumnezeu rugăciuni pentru pacea întregii lumi, pentru Biserica lui Hristos, pentru voi înșivă și pentru aproapele vostru. Să nu existe niciodată între noi păcatul mândriei, al iubirii de putere, al răutății, al dușmăniei, al diviziunilor, al defăimării și al condamnărilor. Strămoșii noștri evlavioși în vremurile cele mai grele și îndurerate au păstrat și ne-au transmis comoara neprețuită – sfânta Credință în Hristos, fără de care nimeni nu poate să placă lui Dumnezeu și să-și salveze sufletul său. Cu toate forțele să păstrăm și să înmulțim credința noastră prin fapte plăcute lui Dumnezeu, să ne străduim să o transmitem generației viitoare. Știm că educația spirituală a generației tinere în aceste timpuri este o problemă dureroasă. Dar suntem datori să ne străduim să aducem

la Dumnezeu sufletele copiilor care ne-au fost dăruiți. Să depunem toate eforturile pentru ca copiii noștri să dorească să meargă la Hristos Înviat, să se îndepărteze de distracțiile și de divertismentele lumii acesteia. Să nu ne uităm la lumea înconjurătoare și la locuitorii ei necredincioși, care sunt scufundați în păcate și fărădelegi. Deoarece „prietenia cu lumea este vrăjmășie față de Dumnezeu” (Iacov 4:4).
Cu aceste gânduri și îndrumări părintești vă doresc tuturor, fraților și surorilor, pace sufletească, sănătate și mântuire și să petreceți sărbătoarea luminoasă a Învierii Hristosului - Sfântul Paște cât mai creștinește, spiritual și plăcut lui Dumnezeu și în uniune de rugăciune să cântăm cântecul triumfător al Înviatului Hristos: „Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, o cântă îngerii în ceruri, și pe noi pe pământ fă-ne vrednici cu inimă curată să Te lăudăm”.

Harul și mila Domnului nostru Isus Hristos Înviat din morți, rugăciunile Preacuratei Sale Maici și ale tuturor sfinților și binecuvântarea mea arhiepiscopală să fie cu toți voi, Amin.

HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂR A ÎNVIAT!

Prin Mila lui Dumnezeu
Primul Ierarh al Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi
Ierarhia de Fântâna Albă

Smeritul †Leontie
Arhiepiscop de Fântâna Albă și al Bucureștiului
MITROPOLIT
al tuturor Creștinilor Ortodocși de Rit Vechi

Mitropolia de Fântâna Albă a tuturor Creștinilor Vechi-Ortodocși.
Sfântul Paște – 2024, Orașul Brăila