Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre, Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi credincioşi, dragi copii !

30/03/2020 |

PREACUCERNICULUI CLER ŞI PREAIUBIŢILOR CREDINCIOŞI
AI BISERICII ORDODOXE DE RIT VECHI
HAR, MILĂ ŞI PACE DE LA HRISTOS-DOMNUL NOSTRU,
IAR DE LA NOI PĂRINTEŞTI BINECUVÂNTĂRI

“Căci Dumnezeu așa a iubit lumea,
că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” Ioan 3:16.


Înalt Preasfințiile și Preasfințiile Voastre,
Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi,
Iubiţi credincioşi, dragi copii !


Plecând de la versetul 16 din Evanghelia sfântului Ioan, cei credincioși să nu deznădăjduiască în aceste vremuri de mare încercare, vremuri în care nu doar trupurile ne sunt încercate de boli, ci și credința noastră, iar mărturisirea credinței este pusă la mare încercare.

În perioada ce va urma, mulți vor considera lucrurile rele care ni se întâmplă un ghinion, o nenorocire, o nedreptate, dar puțini sunt cei care conștientizează faptul că nenorocirile, bolile, necazurile sunt rezultatul necredinței și neputinței noastre, sunt o dovada a faptului că Dumnezeu, care este Atotiubitor și Atotrăbdător, ne transmite un mesaj. Dumnezeu nu vrea răul copiilor Săi, dar mai ales nu vrea pierzania lor, din acest motiv Dumnezeu lasă ca necazurile să se abată asupra noastră. Ar trebui ca noi, în lacrimi de durere, să ne pocăim și să ne rugam Lui, Tatălui nostru din ceruri, care ne iubește și ne ocrotește, căci necazurile nu se pot atinge decât de trup.

Sfântul Ioan Scărarul ne învăță că Preabunul Dumnezeu, văzând deseori lipsa noastră de râvnă pentru nevoință, îngăduie boala ca mijlocul cel mai lesne de sfințire, smerenie, izbăvire de patimi şi de gânduri viclene. Iubirea noastră faţă de Dumnezeu trebuie să fie atât de puternică, la fel cum este iubirea față de părinți. Când vedem un luptător al nevoinței îmbolnăvindu-se, să nu ne străduim cu gând rău să aflăm exact de ce Dumnezeu a îngăduit încercarea aceasta. Ci să urmărim să-l vindecăm, cu iubire simplă şi fără de viclenie, ca şi cum am fi noi în locul lui, ca şi cum ar fi tovarăşul nostru de război, care a fost rănit în luptă, căci în aceste zile mulți vor fi încercați. Există boli care ne izbăvesc, există şi boli care ne smeresc. Ceea ce ni se întâmplă sufleteşte şi trupeşte putem să întâmpinăm fie într-un mod bun, fie într-un mod rău, fie cu indiferență.

După ce ne vom pocăi, si ne vom întoarce fata către Tatăl Nostru, toate vor trece, toate se vor transforma in praf, caci Iubitor de oameni este Tatăl, si nu vrea pieirea sufletelor copiilor Săi. Zilele acestea, iubiții mei, vedem ca Dumnezeu a transmis un mesaj întregii omeniri, un mesaj că ne aflăm pe drumul necredinței, caci în ultima vreme puțini au mai rămas cu adevărat credincioși. Este timpul să ne îndepărtam de calea cea nedreapta și să ne întoarcem cu fata către El, Cel ce a fost, este, si va fi.

Dragii mei, azi vedem cum toți strigă de spaimă și de durere, vedem cum forțele lumești vor să se suprapună voii Domnului. Toți trebuie să conștientizăm că, fără Dumnezeu nimic nu se va face. Dumnezeu sădește în oameni puterea de vindecare, Dumnezeu ajută conducătorii de azi să ia deciziile cele bune. Dacă vom stărui în rugăciune, vom fi vindecați și Tatăl Nostru va ține departe de noi acest necaz.

Priviți necredincioșii care în viața aceasta sunt asemeni unui buștean aflat în derivă pe un râu, care se lovește când de un mal când de celălalt, până se va bloca sau se va sfărâma, neaducând vreun folos. În contrast, priviți-i pe cei iubitori de Dumnezeu, care sunt fericiți oricât de puține ar avea, familiile lor sunt binecuvântate, iar rugăciunile lor sunt o adevărată alinare, nu doar pentru ei sau familiile lor, ci pentru întreaga omenire.

Într-una din omiliile sale despre Maica Domnului, Sfântului Andrei Criteanul spune că toate sufletele sfinţilor, adică ale credincioşilor, vor trece prin chinurile iadului, dar nu ca să piară, ci ca să cunoască din cercare taina pogorârii lui Hristos la iad. Căci dacă vrem să-L cunoaştem pe Hristos întreg, atunci trebuie să cuprindem şi acest aspect al vieţii Lui, şi astfel să cunoaştem întreaga lungime, lărgime, înălţime şi adâncime a căii Sale (Efeseni 3, 18), iar pogorârea Lui este o parte însemnată a acestei căi.

Suferinţa este, aşadar, un mod de a cerceta şi cunoaşte calea lui Hristos. Dar nu trebuie să uităm nici o clipă că Dumnezeu rămâne binecuvântat în veac şi că nu trebuie să deznădăjduim. Acest gând ne va da puterea să ne ferim de păcat. În Cartea lui Iov întâlnim următoarele cuvinte cu adevărat uimitoare: „Şi întru toate acestea Iov nu a păcătuit” (Iov 1, 22). Iov nu a păcătuit, pentru că în toate suferinţele el nu a încetat să-L binecuvânteze pe Dumnezeu: „Fie Numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în veac”, aşa cum cântăm la sfârşitul Sfintei Liturghii.


Iubiții Mei, în aceste vremuri de mare încercare rugați-vă neîncetat, căci nimic nu este mai puternic împotriva armelor diavolului, care sunt aceste boli și suferințe, decât rugăciunea neîncetată.

Rugați-vă neîncetat cu sufletul și rostiți rugăciunea inimii «Doamne Isuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, Miluiește-ne pe noi!». Este important să ne rugăm neîncetat pentru a ține departe de noi necazurile și bolile. Fiindcă necuratul, împreună cu relele sale slugi, uneltește împotriva noastră tot timpul; așijderea, și trupul nostru poftește împotriva duhului – iar acestor vrăjmași noi nu le putem sta împotrivă singuri. De aceea trebuie să ne înarmăm cu rugăciunea și cu postul, ca să ne întărim și să ținem piept. Cu mintea și cu duhul ne putem ruga în orice vreme și în orice loc. Fie că mergi, fie că șezi, fie că stai întins, fie ca ești la masă ori că faci treabă, fie că ești în mulțime sau ești singur, îți poți înălța către Dumnezeu totdeauna mintea și inima, cerând de la El, în felul acesta, milă, fiindcă Dumnezeu este peste tot și în orice loc, și întotdeauna este gata, ca un iubitor de oameni, să ne asculte și să ne ajute.

Dragii mei, în aceste momente nemaiîntâlnite gândurile mele se îndreaptă către cei vârstnici și nevoiași, către cei aflați în dificultate. Ajutați-vă între voi, sprijiniți-vă, căci Dumnezeu iubește milostenia și binecuvântează pe cel ce este milostiv. Rugăciunile mele se vor înălța pentru a-L ruga pe Dumnezeu să ne ajute să trecem peste acest moment greu. Noi, cei sănătoşi, să nu-i uităm pe oamenii care suferă! Oamenii aceştia să nu lipsească din rugăciunile noastre şi din grija noastră, să-L rugăm pe Dumnezeu să le trimită răbdare, alinare, vindecare. Trebuie să ne familiarizăm cu durerea fraţilor noştri! Dacă nu facem astfel, nu avem iubire! Dacă-i uităm, ne găsim în afara iubirii lui Dumnezeu, Care îi încearcă pentru ca să-i aducă în Împărăţia Lui, iar noi trebuie să-i ajutăm. Nu doar în viaţa cealaltă ne va dărui Dumnezeu şi ne va răsplăti, ci şi în viaţa aceasta va veni vremea când vom fi în greutăţi şi ne va da ajutor, şi-i va lumina pe alţi oameni să se roage pentru noi, aşa cum am făcut și noi odinioară.

În încheiere, aș vrea să vă îndemn să respectați îndemnurile autorităților. După cum bine știți, începând cu data de 23 martie 2020, slujbele religioase se vor oficia în lăcașul de cult doar de către slujitorii bisericii respective (preoți, diaconi, cântăreți, paracliser), fără participarea publicului (credincioșilor mireni). Întrucât credincioșii mireni nu pot participa fizic la slujbele din biserică, vă îndemn să vă organizați în propriile locuințe un spațiu de rugăciune cu icoane, candelă sau lumânare, cărți de rugăciuni și de zidire duhovnicească, urmând programul duhovnicesc stabilit împreună cu duhovnicul. În această perioadă toți credincioșii din parohii vor fi pomeniți la Sfintele Liturghii, îndeosebi acum

când aceștia nu pot participa fizic la Sfânta Liturghie, ci doar spiritual, de la distanță. Vă rugăm să mențineți prin telefon legătura cu preotul sau preoții de la parohie, și în special cu duhovnicul. La solicitarea dumneavoastră, preotul se poate deplasa la domiciliul credincioșilor pentru convorbiri duhovnicești, spovedanie și împărtășanie, cu respectarea normelor de protecție.

Vă anunțăm, pe această cale, că Taina Botezului, Taina Cununiei și Slujba înmormântării se pot oficia în biserică, și la care pot participa maximum 8 persoane.

Totodată, clerul si mirenii sunt chemați să respecte măsurile dispuse de autoritățile publice, să coopereze cu acestea, asigurându-se în acest fel libertatea religioasă a credincioșilor de a participa la viața liturgică a Bisericii şi de a primi asistență religioasă. Măsurile civile nu pot pune nici un semn de întrebare asupra Sfintelor Taine și a puterii acestora, căci, orice nenorocire a fost îndepărtată doar cu ajutorul Sfintei Biserici și a rugăciunilor înălțate.

Îndemn slujitorii altarelor și poporul credincios să manifeste înțelegere, răbdare, solidaritate și sprijin pentru aproapele în această vreme de încercare, care ne stă înainte. Să intensificăm postul și rugăciunile noastre către Preamilostivul Domnul nostru Isus Hristos, Vindecătorul sufletelor și trupurilor noastre, ca să ne dăruiască întărire și ajutor spre a trece cu bine peste această perioadă.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Cu smerenie și dragoste, al vostru rugător către Domnul,
Din Mila lui Dumnezeu,
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi
I.P.S. LEONTI (Izot)

Arhiepiscop al Fântânii Albe şi al Bucureştilor şi
M I T R O P O L I T
al tuturor creştinilor ortodocşi de rit vechi de pretutindeni